Instrukcja dla uczestnika zajęć w MDK w Kluczborku

 Otrzymujesz możliwość udziału w zajęciach, które są prowadzone wg Wytycznych sanitarnych obowiązujących w placówce.

 Chęć udziału w zajęciach zgłaszasz swojemu nauczycielowi, z którym uzgadniasz termin tych zajęć.

 Nie umawiaj się na zajęcia, jeżeli jesteś chory lub w Twoim domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji. Wówczas wszyscy musicie pozostać w domu oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza.

 Jeżeli umówiłeś się na zajęcia, a nie możesz przyjść, zgłoś ten fakt odpowiednio wcześniej –nauczyciel będzie mógł zaprosić w zastępstwie innego ucznia.

 Zabieraj do MDK własne pomoce. W MDK nie będziesz mógł ich pożyczać od innych uczniów. W drodze do i z MDK korzystaj z osłony na usta i nos oraz zachowuj dystans społeczny.

 Przed wejściem do MDK obowiązkowo zdezynfekuj ręce, a jeżeli masz przeciwwskazania zdrowotne do stosowania środków do dezynfekcji natychmiast umyj ręce.

 Bezwzględnie stosuj zasady higieny: często myj ręce wodą z mydłem i nie podawaj ręki na powitanie, zachowuj dystans, a także unikaj dotykania oczu, nosa i ust.

 Zwracaj uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania. Stosownie zwracaj uwagę innym w tym zakresie.

 Unikaj większych skupisk uczniów, zachowuj dystans przebywając na korytarzu, w toalecie,innych pomieszczeniach wspólnych oraz na terenie MDK.