Instrukcja dla nauczycieli MDK w Kluczborku

Instrukcja dla nauczycieli MDK w Kluczborku
 Wyjaśnij uczniom, jakie zasady bezpieczeństwa obecnie obowiązują w MDK i dlaczego zostały wprowadzone.

 Zorganizuj zajęcia z uwzględnieniem odległości pomiędzy stanowiskami nauki min.1,5 m (1uczeń – 1 stolik).

 W miarę możliwości dopilnuj, aby uczniowie nie pożyczali sobie przyborów i innych rzeczy.

 Wietrz salę, w której organizujesz konsultacje, co najmniej raz na godzinę.

 Zwracaj uwagę, aby uczniowie często i regularnie myli ręce.

 Unikaj organizowania większych skupisk uczniów w jednym pomieszczeniu, w tym ustal bezpieczną zasadę korzystania przez grupę z szatni po zakończeniu zajęć.