Tadeusz Michałkiewicz – dyrektor

Elżbieta Ścieranka – administracja, sekretariat

Magdalena Durecka –  nauczyciel muzyki

Krystyna Dusanowska – nauczyciel plastyki

Halina Frąsiak – Czumałowska – nauczyciel plastyki

Marlena Liśkiewicz – nauczyciel tańca i muzyki

Marlena Oszczypko – nauczyciel muzyki

Zbigniew Oszczypko – nauczyciel muzyki

Barbara Pasierb – nauczyciel tańca

Urszula Stachowska – nauczyciel tańca

Józef Zając –  nauczyciel plastyki

Krzysztof Laszczyński – realizator dźwięku, obsługa

Władysław Dąbrowski – obsługa

Alina Sianowska – obsługa