Warsztaty plastyczne

Uczestniczka zajęćWarsztaty plastyczne przeznaczone są dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Oprócz rozwoju własnego warsztatu pracy, zdolności, zainteresowań i wyobraźni, uczniowie mają możliwość sprawdzenia swoich umiejętności, uczestnicząc w różnych konkursach plastycznych. Uczestnikom zajęć stwarza się okazję podzielenia się własną wrażliwością plastyczną poprzez prezentację swoich prac w środowisku lokalnym i poza nim. Na zajęciach wykonywane są ćwiczenia z wyobraźni oraz z natury – zarówno pod dachem pracowni jak i w plenerze. Uczestnicy zapoznawani są z nowymi technikami malarski i rysunkowymi, takimi jak: pastel, batik, malarstwo na szkle, akwarela, akryl, tempera, kredki akwarelowe, ołówek, węgiel, sepia, tusz, oraz technikami graficznymi: linoryt, monotypia i technikami mieszanymi (znanymi tylko instruktorce). Techniki graficzne, ze względu na ich skomplikowaną formę można wykonać jedynie pod okiem nauczyciela. Podczas zajęć uczestnicy tworzą również rzeźby i formy ceramiczne.

Zapraszam na zajęcia w czwartek w godz. od 16:00 do 18:25.

Halina Frąsiak-Czumałowska