Sprawozdanie finansowe Młodzieżowego Domu Kultury w Kluczborku za 2018 rok znajduje się: